Deklanşörler Başiskele için basılacak

 

 

AFİS

                                                              BAŞİSKELE BELEDİYESİ
                                                         “7 YILDIZLI KENT BAŞİSKELE”
                                                  FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Konu: Serbest
1 – KONU VE AMAÇ
“7 Yıldızlı Kent Başiskele” 2015 yılı fotoğraf yarışmasının konusu serbest olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, Başiskele’nin tanıtımına katkıda bulunmak ve amatör veya profesyonel fotoğrafçıların; kendi pencerelerinden 7 Yıldızlı Kent (huzurda, doğada, turizmde, sağlıkta, eğitimde, konumuyla, yatırım fırsatlarıyla) Başiskele’ye bakışlarını yansıtan, kurumumuzun turizm, tanıtımına fayda sağlayacak eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır.
Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir.
2 – KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI
Yarışma, Seçici Kurul dışında konuya ilgi duyan tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Daha önce Başiskele Belediyesi Fotoğraf Yarışmalarına başvurmuş ve başka yarışmalarda ödül almış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışma tarihi itibariyle en fazla 1 yıl öncesine ait eserlerle yarışmaya katılabileceklerdir. Daha eski tarihlerde çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Fotoğraflar Başiskele bölge sınırları içinde çekilmiş olmalıdır, jüri tarafından ilçe dışı bir fotoğrafın başvurusu değerlendirme esnasında iptal edilir. Başiskele Belediyesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Ödül alan ve sergilenen fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Başiskele Belediyesi tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri boyutlarda sergilenebileceklerdir. Bu nedenle CD kayıtlarında fotoğrafların eser sahibinin arzu ettiği kadrajda, büyük baskıya uygun olacak şekilde (uzun kenarı 45cm), en az 300 dpi çözünürlükte ve jpeg formatında olması gerekmektedir. Baskı sırasında bu kurala uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.
Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle katılabilir.
CD’ye kayıt edilen her fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla; harflerden oluşan rumuz (tüm resimler için aynı rumuz kullanılacaktır), sıra numarası ve eser adı mutlaka bulunmalıdır (Örnek: Başiskele – 1 – eser adı ). Fotoğrafla ilgili bu üç unsurdan birinin noksan olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
CD üzerine sadece rumuz yazılarak gönderilmelidir.
Birden fazla fotoğraf olması durumunda fotoğraflar aynı CD içerisine jpeg olarak kayıt edilmelidir. Fotoğraf ismi CD’ye kaydedilirken formda bulunan şekilde sırasıyla rumuz- sıra no – eser adı şeklinde yazılmalıdır. CD içerisinde eser sahibinin her bir fotoğrafı ile yorumlaması yazılacaktır. Yarışma sonunda hazırlanılan kitapta fotoğrafların altında eser sahiplerinin yorumları yer alacaktır.
Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar kenar boşluksuz olmalıdır.
E-posta yolu ile gönderiler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3 – ESERLERİN GÖNDERİLMESİ VE İADESİ
Katılım formu noksansız doldurulacaktır. CD kayıtlarındaki görüntülerdeki adlandırılmalar katılım formu ile aynı olmalıdır. (Yüksek çözünürlükte en az 300 dpi) Kayıtlı CD ve katılım formu gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip Yarışma Sekretaryası’na elden ya da posta yoluyla teslim edilecektir. CD’ler iade edilmeyecektir.

4 – KULLANIM HAKLARI
Ödül alan ve sergilenen fotoğraflar Başiskele Belediyesi arşivine alınacak, ayrıca bir telif ödenmeyecektir. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Başiskele Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır. Başiskele Belediyesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir. Bu eserler yarışma kataloğunda, farklı yayınlarda kurumumuza ayrılan sayfalarda yukarıda belirtilen biçimde yer alacaktır.
Eser sahibi yukarıda belirtilen kullanım hakları için Başiskele Belediyesi izin /muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5 – YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 28 Nisan 2015
Son Katılım Tarihi : 30 Haziran 2015
Değerlendirme Toplantısı : 3 Temmuz 2015
Sonuç Bildirimi : 6 Temmuz 2015
Ödül Töreni ve Sergi : 13-17 Temmuz 2015
6 – SEÇİCİ KURUL
Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU, Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Ali Fuat ALTIN, Kocaeli Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Araştırma Görevlisi
Çetin GÜROL, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Dernek Başkanı
İbrahim ŞAHİN, Kocaeli Fotoğrafçılar ve Benzerleri Dernek Başkanı
Erhan SARALOĞLU, Fotoğraf Sanatçısı
Altuğ ŞENEL, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Dernek Başkanı
Köksal AYABAKAN, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı
İbrahim Çelikiz-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Fahri Uslu-Başiskele Kent Konseyi Başkanı
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
7 – ÖDÜLLER
Birincilik ödülü : 5.000.-TL
İkincilik ödülü : 2.500.-TL
Üçüncülük ödülü : 1.500.-TL
Sergi Ödülü : 3.000-TL
(Sergiye seçilecek olan 30 eserde, eser başına 100 TL ödül verilecektir.)
(Ödül alan eserlerin tümü yukarıda belirtilen tutar karşılığında satın alınacaktır)
8 – YARIŞMA SEKRETERYASI
Öznur Altıntaş –Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Başiskele Belediyesi- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:23 Başiskele-Kocaeli
Tel: 0262 3432020 -1113
E posta: basin@basiskele.bel.tr
9 – Başvuru formunu doldurarak imzalayan ve yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.
    BAŞİSKELE BELEDİYESİ
                                             “7 YILDIZLI KENT BAŞİSKELE” 2015
                                          FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
                                                               BAŞVURU FORMU
Konu : Serbest
ADRES
Başiskele Belediyesi- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No:23 Başiskele-Kocaeli
Tel: 0262 3432020 -1113
E posta: basin@basiskele.bel.tr
YARIŞMACININ
Adı – Soyadı : _______________________________________________
Adresi : _______________________________________________
Ev Telefonu : _______________________________________________
İş Telefonu : _______________________________________________
Cep Telefonu : _______________________________________________
E-posta : ______________________________________________
Tarih : _______________________________________________
İmza :_______________________________________________
NO
RUMUZ
ESER ADI
FOTOĞRAFÇI YORUMU
1
2
3
4
5

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir